• BesöksadressVisa på karta

  Wallenberg Lab, plan 4, Inga Marie Nilssons g 53

  21428 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssons gata 53

  21428 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Reumatologi och inflammation

Fria nyckelord

 • Komplementsystem

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren