Enheten för psykiatrisk neuromodulering (PNU)

  • Telefon+46462220611

Enhetsprofil

Forskning

Vår forskargrupp studerar orsaker till samt behandling av depression. Den mest effektiva behandlingen vid djup depression kallas elektrokonvulsiv terapi (ECT). Tillsammans med danska forskare var vi först med att visa att ECT stimulerar nybildning av blodkärl och nerveller i hjärnan. Andra forskare har senare visat att detta sker vid all antidepressiv behandling, och man anser numera att plasticitet (föränderlighet) i nervcellskretsar är avgörande för läkning av depression. Vi bedriver nu en multicenterstudie där vi jämför antidepressiv effekt samt påverkan på minnesfunktioner av ECT och ketamin, ett smärtstillande narkosläkemedel som tycks ge en mycket snabbare effekt än traditionella antidepressiva läkemedel och dessutom fungera även hos patienter som inte blivit hjälpta av dessa. Även andra prekliniska och kliniska studier pågår vilka vi hoppas ska leda fram till ökad förståelse av depressionssjukdomen samt förbättra diagnostik och behandling av våra patienter.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren