• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 6, plan 7

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 6, plan 7

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Psykisk sjukdom är vanligt och en av de sjukdomsgrupper som orsakar störst global sjukdomsbörda. Suicid är globalt sett den fjärde ledande dödsorsaken och i Sverige den vanligaste dödsorsaken bland unga människor. Forskargrupp Psykiatri bedriver fakultetsöverskridande, tvärvetenskaplig forskning. Aktuella projekt undersöker bland annat hur kognitiva, psykologiska och vårdrelaterade faktorer är kopplade till framför allt självskadebeteende. Vi undersöker effekter av interventioner och behandlingar mot olika psykiatriska symtom samt hälsoekonomiska aspekter på dessa. I gruppen bedrivs även studier med fokus på anhöriga till personer med psykiatriska symtom samt en epidemiologisk långtidsuppföljning i en befolkningskohort. Ytterligare ett projekt undersöker läkarstudenters lärande att genomföra svåra samtal med hjälp av simulerade patienter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Psykiatri
 • Allmän medicin

Nyckelord

 • Depression

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren