• Telefon+4646149853
 • BesöksadressVisa på karta

  Baravägen 1, Psykiatriska kliniken

  221 85 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Baravägen 1, Forskningsenheten

  221 85 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Till avdelningen hör sjukvårdsenheter inom Division Psykiatri, Skånevård Sund. Avdelningens samarbete med sjukvårdsenheterna inom Division psykiatri är förstärkt genom Psykiatriforskning Skåne.

Forskning

Vid avdelningen bedrivs undervisning och klinisk forskning främst avseende förstämningssyndrom, suicidala tillstånd, schizofreni, cykloida psykoser och psykoorganiska syndrom. Forskningen spänner från molekylärgenetik till klinik, anhörigstudier, epidemiologi. Den neuropsykologiska forskningen omfattar såväl patienter som friska personer. Förutom laboratorieanalyser använder vi olika hjärn-avbildande tekniker. Lundbystudien är en sedan 50 år pågående undersökning av en totalbefolkning.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren