• BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Från Samuel Pufendorfs tid har man bedrivit forskning i internationell rätt (folkrätt) vid Lunds universitet. Idag företräds ämnet av en vital grupp av forskare bestående av två professorer, sju lektorer, varav fyra docenter, en biträdande universitetslektor, två post-doktorer och tolv doktorander. Dessa forskare ägnar sig åt frågor rörande det internationella rättssystemets struktur, liksom åt folkrättens teori och historia och förhållandet mellan internationell rätt och andra rättsordningar. De representerar specialområden som t.ex. migrations- och flyktingrätt, mänskliga rättigheter, internationell miljörätt och hållbar utveckling, de nya teknologiernas folkrätt och internationell ekonomisk rätt. En stor del av gruppens forskningsaktiviteter bedrivs i samarbete med forskare vid andra fakulteter vid Lunds universitet eller vid juridiska fakulteter i andra europeiska länder. Gruppen anordnar regelbundet seminarier, workshops och konferenser, och står alltsom oftast värd för internationella gästforskare.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren