Enhetsprofil

Forskning

Forskningsämnet förlags- och bokmarknadskunskap studerar förlag, bokmarknad, försäljningssystem, digitalisering av böcker, läsning, litteraturens plats i samhället samt sociala, ekonomiska och praktiska aspekter av böcker och litteratur. Ämnets frågor, metoder och teorier härstammar från en rad olika discipliner, exempelvis litteraturvetenskap, bokhistoria och kulturstudier, digital humaniora, medie- och kommunikation, biblioteks- och informationsvetenskap och intermediala studier. Forskningen inbegriper ljudböcker och ljudbokslyssning, barnboksförlag ur ett historiskt perspektiv, digitala medier, läsning, bokförlag och bokserier. Litterära genrer som berörs är kriminallitteratur, erotik, romance, samt barn- och ungdomslitteratur.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren