Enhetsprofil

Beskrivning

Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut med syfte att stimulera till samarbete mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I "Teman" och" Advanced Study Groups" ges forskare från alla universitetets fakulteter möjlighet att tillsammans utforska vetenskapliga problem .

Forskning

Pufendorfinstitutet fungerar som en inkubator för nya idéer och forskningsområden. En gång per år utlyser institutet möjligheten för interdisciplinära grupper att föreslå forskningsproblem som har potential att kreativt och nydanande utveckla forskning och vetenskap. De grupper vars ansökan beviljas arbetar sedan vid institutet i ”Teman” eller i ”Advanced Study Groups (ASGn)” under en höst- och en vårtermin.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren