Enhetsprofil

Beskrivning

Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut med syfte att stimulera till samarbete mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I "Teman" och" Advanced Study Groups" ges forskare från alla universitetets fakulteter möjlighet att tillsammans utforska vetenskapliga problem .

Forskning

Pufendorfinstitutet fungerar som en inkubator för nya idéer och forskningsområden. En gång per år utlyser institutet möjligheten för interdisciplinära grupper att föreslå forskningsproblem som har potential att kreativt och nydanande utveckla forskning och vetenskap. De grupper vars ansökan beviljas arbetar sedan vid institutet i ”Teman” eller i ”Advanced Study Groups (ASGn)” under en höst- och en vårtermin.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren