• Besöksadress

  Biskopsgatan 3

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut med syfte att stimulera till samarbete mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I "Teman" och" Advanced Study Groups" ges forskare från alla universitetets fakulteter möjlighet att tillsammans utforska vetenskapliga problem .

Forskning

Pufendorfinstitutet fungerar som en inkubator för nya idéer och forskningsområden. En gång per år utlyser institutet möjligheten för interdisciplinära grupper att föreslå forskningsproblem som har potential att kreativt och nydanande utveckla forskning och vetenskap. De grupper vars ansökan beviljas arbetar sedan vid institutet i ”Teman” eller i ”Advanced Study Groups (ASGn)” under en höst- och en vårtermin.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren