• Besöksadress

  Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 124

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid avdelningen för Tillämpad Biokemi bedrivs forskning inom både den grundläggande biokemin samt inom skilda biotekniska tillämpningar, ofta med industriella partners. Avdelningen ingår i flera nationella och internationella nätverk. Till våra huvudområden hör: enzymologi med protein engineering, växtbioteknik med metabolic engineering, uppreningsteknik för biomolekyler, biosensor-teknologi, miljöbioteknik samt molekylär avtrycksteknik.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren