Kvalitet och säkerhet i vården

Enhetsprofil

Forskning

Syftar till att genom olika projekt bidra till ökad patientsäkerhet och till kvalitetsförbättringar inom sjukvården. Kunskap och erfarenheter utvecklas kring hur vårdgivare, både som individer och som sjukvårdssystem, kan erbjuda patienter en säkrare vård. Arbetet genomförs i interprofessionellt samarbete inom det medicinska/sjukvårdsområdet, men också i samverkan med andra vetenskapsområden, så som Arbetsmiljöforskning, Risk- och säkerhetsforskning samt Förbättringskunskap.