• Besöksadress

  Sölvegatan 12

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Sölvegatan 12

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Ämnet omfattar Jordens utveckling under kvartärtiden (senaste 2-3 milj åren). Den kvartärgeologiska forskningen i Lund spänner över ett brett spektrum av aspekter på process-, miljö- och klimatförändringar under istidscyklerna, och forskningen har sin tyngdpunkt på den senaste istidscykeln. Senare forskning har visat att stora, regionala och globala förändringar kan ske snabbt. Detta har medfört satsningar på att detaljstudera perioder med dynamiska händelseförlopp. För att öka kunskaperna om systemet Jordens dynamik, och de fysikaliska, kemiska och biologiska processer som ligger bakom Jordens föränderliga historia, krävs allt högre tidsupplösning och därmed också allt mer avancerad dateringsteknik. I Lund finns laboratorier för kol-14, dendrokronologi, paleo- och miljömagnetisk analys, geokemi och keramisk analys. Forskning bedrivs inom ämnen som glacialgeologi, ekosystem- och klimatdynamik i längre perspektiv, miljögeofysik och geokronologi. Ökad kompetens inom geobiosfärsmodellering skall integrera de o

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • A global environmental crisis 42,000 years ago

  Cooper, A., Turney, C. S. M., Palmer, J., Hogg, A., McGlone, M., Wilmshurst, J., Lorrey, A. M., Heaton, T. J., Russell, J. M., McCracken, K., Anet, J. G., Rozanov, E., Friedel, M., Suter, I., Peter, T., Muscheler, R., Adolphi, F., Dosseto, A., Tyler Faith, J., Fenwick, P. & 13 andra, Fogwill, C. J., Hughen, K., Lipson, M., Liu, J., Nowaczyk, N., Rainsley, E., Ramsey, C. B., Sebastianelli, P., Souilmi, Y., Stevenson, J., Thomas, Z., Tobler, R. & Zech, R., 2021, I: Science. 371, 6531, s. 811-818 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  6 Citeringar (SciVal)
 • A Holocene relative sea-level database for the Baltic Sea

  Rosentau, A., Klemann, V., Bennike, O., Steffen, H., Wehr, J., Latinović, M., Bagge, M., Ojala, A., Berglund, M., Peterson Becher, G., Schoning, K., Hansson, A., Nielsen, L., Clemmensen, L. B., Hede, M. U., Kroon, A., Pejrup, M., Sander, L., Stattegger, K., Schwarzer, K. & 9 andra, Lampe, R., Lampe, M., Uścinowicz, S., Bitinas, A., Grudzinska, I., Vassiljev, J., Nirgi, T., Kublitskiy, Y. & Subetto, D., 2021 jul 20, I: Quaternary Science Reviews. 266, s. 1-19 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
  1 Citering (SciVal)
 • A Single-Year Cosmic Ray Event at 5410 BCE Registered in 14C of Tree Rings

  Miyake, F., Panyushkina, I. P., Jull, A. J. T., Adolphi, F., Brehm, N., Helama, S., Kanzawa, K., Moriya, T., Muscheler, R., Nicolussi, K., Oinonen, M., Salzer, M., Takeyama, M., Tokanai, F. & Wacker, L., 2021 jun 16, I: Geophysical Research Letters. 48, 11, e2021GL093419.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
  1 Citering (SciVal)