Enhetsprofil

Vår forskning syftar till att utveckla individualiserad, adaptiv strålterapi, där behandlingen planeras och levereras baserat på en kontinuerlig dosimetrisk och radiobiologisk uppföljning och bedömning. Med detta mål strävar vi efter att optimera de kliniska processerna för multi-modal avbildning och aktiv rörelsehantering, att förbättra dosimetriska metoder för dosplanering, leverans och verifikation med hög precision i tid och rum, och att fördjupa vår radiobiologiska förståelse för att möjliggöra modellering av strålningens effekter på behandlingsområdet och omliggande friska vävnader.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Radioterapi
  • Dosplanering
  • Dosimetri
  • Strålningsfysik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren