• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi studerar järnvägen ur ett antal olika perspektiv, med fokus på att höja dess kapacitet och punktlighet. Gruppens utgångspunkt är att klimatförändringar vår generations stora utmaning, och transportsektorn står för ungefär en tredjedel av utsläppen. Järnvägen är ett grönt och kapacitetsstarkt transportmedel som har stor potential att bidra positivt i omställningen till ett fossilfritt och energieffektivt samhälle. Två stora utmaningar för sektorn är dock 1) att det börjar bli fullt på spåren, så att det är svårt att få plats med den överflyttning som vore önskvärd, och 2) att punktligheten och tillförlitligheten i järnvägstransporter är för låg, och att det begränsar efterfrågan på både person- och godstransporter på järnväg. Vårt arbete fokuserar därför på att möta dessa utmaningar genom att 1) skapa eller frigöra mer kapacitet, och 2) höja punktligheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. Vår finansiering kommer i huvudsak från Trafikverket, men även från K2, Vinnova och EU.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren