Rausinglaboratoriet i Lund - Tumörsektionen

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Malignt gliom är den vanligaste primära hjärntumören. Ett stort problem är att tumörcellerna har en förmåga att inaktivera patienternas immunsvar, varför vi fokuserat vår forskning kring detta. Vi utvecklat en gliomlinje med gröna fluorescerande celler som inokuleras i fullt immunkompetenta råttor, varmed vi kan följa tumörcellsinfiltration. Komplementaktivering vid behandling av maligna gliom. Vår samarbetspartner Kurt Osther har sett att gliomceller hos människor uttrycker faktorer som hämmar komplementsystemet. Nu undersöker vi detta i fler humana celler och djurceller, samt i djurförsök där komplementinaktiveringen hävs genom antikroppsbehandling. Kombinationen av immunterapi med strålning. Man vet att strålbehandling i låga doser kan främja immunreaktionen. Vi har därför studerat effekten av kombinerad strålbehandling och immunterapi, vilket lett till förlängd överlevnad, såsom vid kombination med IDO-hämning. IDO är ett immunhämmande protein som uttrycks av gliomceller.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Malignt gliom
  • immunterapi
  • strålbehandling

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren