Enhetsprofil

Avdelningen Dokumenthantering består av universitetets centrala arkiv- och registraturfunktioner.
Arkivfunktionen nås på universitetsarkivet@legal.lu.se alternativt 046-222 16 70 (alla vardagar 9.00-11.30; klämdagar stängt).
Registraturen nås på registrator@lu.se alternativt 046-222 71 40 (vardagar 9.00-11.30; klämdagar 09.30-11.30)
OBS! 25-26 oktober 2022 är såväl Universitetsarkivets jourtelefon som registrators telefon stängda på grund planeringsinternat. Motsvarande e-postlådor kommer däremot att bevakas på distans även under dessa dagar.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren