Sjukdomsorsakande oxidation

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid olika typer av hemolytiska tillstånd läcker stora mängder hemoglobin ut ur de röda blodkropparna och utgör ett potentiellt hot mot kroppens vävnader och celler genom att orsaka oxidativ stress. Vår forskning fokuserar på att kartlägga sjukdomsgenererande mekanismer relaterade till hemoglobin och oxidativ stress, medsärskilt fokus på njurarna och den omogna hjärnan. Vidare undersöker vi potentiella skyddsmekanismer, med ett speciellt fokus på det kroppsegna proteinet A1M. Våra studier syftar framför allt åt att utvärdera A1M som en möjlig läkemedelskandidat vid olika sjukdomstillstånd.

Beskrivning

Under de senaste årtiondena har oxidativ stress implicerats i utvecklingen av både sjukdomar och kroppens åldrande. Därför investeras en allt större del av den medicinska forskningens tid och pengar inom detta område för att utveckla behandlingar mot dessa. Begreppet oxidativ stress innebär att det uppstår en obalans mellan kroppens oxidanter och antioxidanter, vilket i slutändan kan leda till att vävnader, celler och molekyler skadas.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren