Enhetsprofil

Forskning

Det övergripande målet med labbet är att förstå de faktorer som möjliggör för mycket regenererande arter att utföra anmärkningsvärda regenereringshandlingar (t.ex. lemregenerering). Vi tar upp dessa frågor med salamandrar som ett modellsystem. Vi är särskilt fokuserade på hur immunsystemet främjar och möjliggör regenerering i salamandrar. Vi tillämpar en mängd våta laboratorietekniker i kombination med beräkningsmetoder med hög kapacitet för att undersöka det pro-regenerativa immunsvaret som krävs för att underlätta regenerering.

Beskrivning

Nicholas Leigh är forskargruppsledare för forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Utvecklingsbiologi

Fria nyckelord

  • Regenerativ medicin
  • stamceller
  • hematopoies

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren