Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Det övergripande målet med labbet är att förstå de faktorer som möjliggör för mycket regenererande arter att utföra anmärkningsvärda regenereringshandlingar (t.ex. lemregenerering). Vi tar upp dessa frågor med salamandrar som ett modellsystem. Vi är särskilt fokuserade på hur immunsystemet främjar och möjliggör regenerering i salamandrar. Vi tillämpar en mängd våta laboratorietekniker i kombination med beräkningsmetoder med hög kapacitet för att undersöka det pro-regenerativa immunsvaret som krävs för att underlätta regenerering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Utvecklingsbiologi

Nyckelord

  • Regenerativ medicin
  • stamceller
  • hematopoies

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren