• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, hus 60, plan 12

  214 28 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Box 50332

  202 13 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

I vår forskning använder vi oss av kohort- och registerbaserad information bland individer för att undersöka primärt fetma och metabola riskfaktorer, i relation till risk för och överlevnad i sjukdom, ffa cancer. De större projekten som drivs av vår grupp är den nya ODDS (Obesity and Disease Development Sweden) studien och det norra Europa-baserade Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can). ODDS inkluderar miljontals män och kvinnor i Sverige med antropometriska mått, kopplade till flertalet nationella register för uppföljning av sjukdom. Me-Can inkluderar ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall bland vilka vi och Me-Can kollegor undersöker samband mellan metabola faktorer och cancerrisk. Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) studiens hemsida: https://odds.blogg.lu.se/ Metabolic syndrome and Cancer (Me-Can) projektets hemsida: http://me-can.se/

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren