Sektionen Forskning, samverkan och innovation

  • Telefon+46462227051

Enhetsprofil

Beskrivning

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) omfattar idag fem avdelningar - LU Innovation (inklusive VentureLab), Forskningsservice, Uppdragsutbildning, Samverkan och Development Office. Tillsammans har sektionen över 100 medarbetare. FSI är också värd för Swelife, Lärosäten Syds kontor i Bryssel samt är länkad till LU Holding AB. FSI ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, ledningsstöd samt idé- och innovationsutveckling för forskare och studenter.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren