Enhetsprofil

Idag utförs en betydande del av den ledande humanistiska och teologiska forskningen i vetenskapliga miljöer vid sidan om traditionella ämnesdisciplinära och organisatoriska indelningar. HT-fakulteterna har därför infört en satsning på forskningsplattformar för att sådana gränsöverskridande forskningsmiljöer ska ges förutsättningar att bygga upp och utveckla långsiktiga interdisciplinära samarbeten.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren