Enhetsprofil

Beskrivning

Idag utförs en betydande del av den ledande humanistiska och teologiska forskningen i vetenskapliga miljöer vid sidan om traditionella ämnesdisciplinära och organisatoriska indelningar. HT-fakulteterna har därför infört en satsning på forskningsplattformar för att sådana gränsöverskridande forskningsmiljöer ska ges förutsättningar att bygga upp och utveckla långsiktiga interdisciplinära samarbeten.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren