• BesöksadressVisa på karta

  Scheelevägen 15B (Ideon Science Park, Alfa 5-6)

  22363 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningspolitik är en del av det bredare fältet ”forskning om forskning” (Science and Technology Studies) och policystudier. Det är ett tvärvetenskapligt område som studerar styrning och ledning av privat och offentlig forskning samt innovation. Detta kan inbegripa anslagspolitik, ledning och organisering av forsknings- och innovationsmiljöer, utvärdering av forskning, vetenskapliga prioriteringar, vetenskaplig expertis och akademi–näringslivssamverkan, för att nämna några. I centrum står studiet av de vetenskapliga och teknologiska utvecklingsprocesserna samt dessas förutsättningar och effekter.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren