• Besöksadress

  Wigerthuset, Remissgatan 4, plan 2, SUS

  221 85 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Wigerthuset, Remissgatan 4, plan 2, SUS

  221 85 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma (longitudinell studie av nyupptäckta astmatiker, epidemiologisk uppföljning av luftvägssjukdomar i Skåne, studier av diagnostisk acckuratess i öppenvården, lågdosprovokationer vid allergisk astma, sensorisk hyperaktivitet, experimentell steroidresistens, mikrovaskulärt läckage i humana nedre luftvägar). KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (alfa-1-antitrybsinbrist och emfysem, volymreducerande kirurgi vid emfysem (VOLFREM), screening av rökare vid vårdcentral, studier av rehabilitering och KOL-skola). Lungsjukdom, lungcancer (kliniska studier av mesoteloim, pleurodesmetoder). Cystisk fibros (utvärdering av fysioterapi, lungtransplantation, metoder för preservation av donatorlungor). Respiratorisk insuffiens och nattliga andningsrubbningar (nattliga andningsrubbningar vid grav hjärtsvikt, respiratorbehandling i hemmet). Forskningen bedrivs såväl vid Skånes universitetssjukhus i Lund som vid SUS i Malmö.

Beskrivning

Vid avdelningen bedrivs translationell och klinisk forskning rörande astma, KOL, interstitiella lungsjukdomar, palliativ vård vid kronisk lungsjukdom, sömnapné, hypoventilationssyndrom, alfa-1 antitrypsinbrist, lungcancer, hereditärt angioödem, cystisk fibros, lungtransplantation och allergisjukdomar. Avdelningen är associerad med den kliniska sektionen Lungmedicin och allergisjukdomar, Verksamhetsområde hjärt- och lungmedicin, vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • LURN 2019

  Ellen Tufvesson (Roll ej angiven)

  2019 mar 212019 mar 22

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 • LURN

  Ellen Tufvesson (organisatör)

  2018 apr 12

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens