Retinal degeneration: Molekylär patologi

Enhetsprofil

Forskning

Fotoreceptorerna - tappar och stavar - i ögats näthinna behövs för vår syn men är mycket sårbara, och sjukdomar kan göra att de degenererar och dör, vilket ger svår synnedsättning eller blindhet. En sådan sjukdom är Retinitis pigmentosa (RP), som drabbar ungefär 1 på 3000-4000 personer. RP-sjukdomen är ärftlig och beror på genmutationer, men det är oklart hur dessa får fotoreceptorerna att dö och det finns inte heller några behandlingar. Vi undersöker därför mekanismerna bakom RP: Ju mer man vet om sjukdomsprocesserna, ju lättare blir det att få fram goda uppslag till behandlingssätt. Vår forskning använder RP-modeller, t.ex. rd1. Vi har sett att ett enzymsystem, cGMP-systemet, spelar stor roll i näthinnedegenerationen och att RP-sjuka fotoreceptorer har förhöjda cGMP-nivåer. cGMP-systemet är således ett intressant terapimål och en läkemedelsutveckling har påbörjats. En viktig fråga som vi nu arbetar med är: Vad är det som de förhöjda nivåerna av cGMP orsakar i fotoreceptorerna?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren