• Telefon+4640391345
 • BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 1B

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 1B

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Reumatologi utgör en egen forskargrupp vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, från och med 2021. Vi forskar inom breda områden inom reumatologi, med tonvikt på kroniska artritsjukdomar (reumatoid artrtit, spondylartrit och psoriasisartrit), jättecellsarterit, polymyalgia rheumatica, och primärt Sjögrens syndrom. Forskargruppen leds av Carl Turesson, och innefattar ett flertal postdoktorala forskare och doktorander, några med universitetsanställning och andra som arbetar med forskning inom ramen för annan anställning. Epidemiologiska aspekter, prognostiska faktorer för kliniskt utfall samt riskfaktorer och tidiga biomarkörer för reumatologisk sjukdom studeras. Stora delar av forskningen baseras på långtidsuppföljning av kliniska material, samt på identifiering av incidenta fall av reumatologisk sjukdom bland deltagare i stora befolkningsstudier. Projekten bedrivs i nära samarbete med flera andra forskargrupper vid universitetet och nationella och internationella nätverk, och samordnas med den klini

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren