Rättigheter, regleringar och samhälle

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Det är koordineringen av individuella handlingar i samhället som forskargruppen studerar, genom att studera formella och informella normer. Gruppen studerar framförallt de mer formella normerna, som lag, andra regleringar och myndighetsutövning, med fokus på vilka konsekvenser dessa leder till när individer och sammanslutningar av individer agerar inom ramen för normerna. Forskningen är ämnesövergripande och i hög grad tillämpad, med fokus på aktuella samhällsförändringar. Forskningen syftar till att öka förståelsen av hur samhällsförändringar är kopplade till den institutionella kontexten. Men forskningen begränsas inte till pågående samhällsförändringar utan kan också handla om att analysera viktiga samhällsutmaningar med utgångspunkt i vilka förändringar i den institutionella kontexten som skulle kunna leda till positiva samhällsförändringar. Studieämnena omfattar beslutsfattande inom en mångfald sociala sammanhang, såsom inom lagstiftning, myndighetsutövning och organisationer samt på marknader.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren