• BesöksadressVisa på karta

    BMC B12 Sölvegatan 17, Lund

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • RNA
  • stamceller

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren