• Besöksadress

  LUX Helgonavägen 3, LUX:B216

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 192

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

SASNET:s uppdrag är frmäst att främja Sydasienrelaterad forskning inom alla discipliner vid Lunds universitet, men också att hålla koll på sådan forskning vid övriga svenska universitet. Genom hemsidan presenteras alla Sydasienrelaterade forskningsmiljöer i Sverige.

Beskrivning

SASNET är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning, undervisning och spridning av information om Sydasien (Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka och Maldiverna). SASNET:s verksamhet på Lund universitet innebär att Sydasienperspektiv i undervisning och forskning stimuleras genom seminarier, workshops och konferenser i samarbete med olika institutioner och centrumbildningar. SASNET:s uppdrag är också av nationell karaktär med målet att främja samverkan mellan svenska (och nordiska) universitet vilket bland annat görs genom information om sydasienverksamheter i ett månatligt Nyhetsbrev och nätverksaktiviteter. SASNET står också bakom studentföreningen South Asian Student Association (SASA) som är en plattform för utbildnings- och kulturutbyten mellan studenter vid Lunds universitet.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren