Enhetsprofil

SASNET är en organisation för samverkan mellan fakulteter, institutioner och enskilda forskare som är engagerade i forskning om Sydasien (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka). Det övergripande syftet med verksamheten är att främja forskning och utbildning om Sydasien. SASNET ska, inom ramen för detta vidare syfte, bedriva informations- och utvecklingsinsatser, stödja ämnes- och disciplinöverskridande samarbeten vid Lunds universitet samt verka för att kontakter mellan Lunds universitet och andra intressenter inom och utom Sverige med verksamhet inom området etableras och upprätthålls.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren