• Besöksadress

  Allhelgona kyrkogata 8

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 23

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen vid Socialhögskolan spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område. I fokus finns frågor som rör sociala problem, dess definitioner, uppkomst, orsaker och lösningar; om villkor och levnadsförhållanden för utsatta grupper och individer och om samhällets interventioner för individers och gruppers levnadsförhållanden. Vi har också en omfattande forskning om analyser av välfärdspolitik och socialpolitiska åtgärder, människobehandlande organisationer och professioner.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren