SEBRA Sepsis and Bacterial Resistance Alliance

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

SEBRA är en tvärvetenskaplig konstellation av forskare och kliniker som tillsammans vill förbättra förutsättningarna för en bättre sepsisvård och forskning. Med representation från Region Skåne, Medicinska Fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vill SEBRA verka för att uppnå följande: • Förbättra den grundläggande förståelsen för de molekylära processer som förknippas med sepsis och sepsis-associerade patogener. • att identifiera molekylära processer som bidrar till att förbättra sepsisdiagnostik och behandling • Att synliggöra sepsis som medicinskt problem i vår tid • Verka för förbättrad koordinering av sepsisforskningen på regional och nationell nivå

Beskrivning

Sepsis är ett allvarligt, systemiskt svar på infektion och orsakas ofta av bakterier. Dödligheten kan vara upp till 30%. Snabb och korrekt diagnostik är central då dödligheten ökar med 8% för varje timme som går utan att patienten får adekvat behandling. Sepsis är tämligen okänt för allmänheten, och svårfångat pga hastig progress och olikheter i ursprung. Forskningen kring sepsis är underfinansierad i jämförelse med andra medicinska tillstånd av motsvarande dignitet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren