Enhetsprofil

Beskrivning

Sektion 2 består av två avdelningar: Avdelningen för Litteraturvetenskap och Barnlitteratur Avdelningen för Filmvetenskap, Författarskolan och Teatervetenskap

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren