Enhetsprofil

Beskrivning

Sektion I består av: Medicinsk onkologi, Bröstca-genetik, Terapeutisk patologi, Tumörmikromiljö, Systemisk strålterapi, Cellmekanobiologi, Cancerepi & strål, Bröstcancer, Melanom, Urinblåsecancer, Bröst/ovarialcancer, Bröst/lungcancer, Bröstcancerbehandling, Onkologi övergr och Transl onkogenomik

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren