Enhetsprofil

Beskrivning

Sektion I består av: Medicinsk onkologi, Bröstca-genetik, Terapeutisk patologi, Tumörmikromiljö, Systemisk strålterapi, Cellmekanobiologi, Cancerepi & strål, Biomarkörer och Epi, Bröstcancer, Melanom, Urinblåsecancer, Bröst/ovarialcancer, Bröst/lungcancer, Palliativ vård, Bröstcancerbehandling, Onkologi övergr och Transl onkogenomik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren