Enhetsprofil

Beskrivning

Sektion II består av: Anestesiologi och intensivvård, Kardiologi, Kliniska vetenskaper Helsingborg, Lungmedicin och allergologi Lund, Medicin Lund, Medicinsk etik, Njurmedicin och Thoraxkirurgi.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren