• Besöksadress

    Barngatan 4, SUS

    221 85 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Sektion II består av: Anestesiologi och intensivvård, Kardiologi, Kliniska vetenskaper Helsingborg, Lungmedicin och allergologi Lund, Medicin Lund, Medicinsk etik, Njurmedicin och Thoraxkirurgi.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren