• Telefon+4646171620

Enhetsprofil

Beskrivning

Sektion III består av: Dermatologi och venereologi Lund, Infektionsmedicin, Ortopedi Lund, Reumatologi och molekylär skelettbiologi

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren