• Besöksadress

    Lasarettsgatan 21

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Till Sektion IV tillhör avdelningarna: Barn- och ungdomspsykiatri, Epilepsicentrum, Klinisk neurofysiologi, Logopedi, foniatri och audiologi, Neurokirurgi, Neurologi, Lund, Oftalmologi, Lund, Psykiatri, Lund och Öron-, näs- och halssjukdomar, Lund

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren