Enhetsprofil

Sektion V består av: Klinisk fysiologi, Medicinens historia, Diagnostisk rad, Medicinsk teknik, Med strålningsfysik, Kirurgi, Pediatrik, Obstetrik och gynekologi, Masspektrometri och Pato-logik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren