• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Sektionen för säkra och nätverkade system vid EIT forskar inom systemarkitektur, Artificiell Intelligens (AI) och säkerhetsaspekter av datorsystem och kommunikation. Inom säkerhetsområdet fokuserar arbetet på design och analys av kryptografiska algoritmer med särskilt fokus på post-quantum algoritmer, inklusive säkerhetsutvärderingar, attackmetoder samt både mjukvaru- och hårdvaruprestanda hos chiffersystem. Säkerhetsforskningen omfattar även design av betrodda datorsystem, upptäckt och förebyggande av överbelastningsattacker samt nyckelhantering i distribuerade och cellulära system Inom området nätverk fokuseras forskningen på olika aspekter på nätverksprestanda, speciellt då runt trådlös åtkomst. Gruppen arbetar med utveckling och analys av nätverksarkitekturer som stöder olika tillämpningsscenarier från traditionell WLAN-access till IoT-system och fordonsnät. Inom AI-området bedriver vi forskning om nätverkade intelligenta system och maskininlärning ur ett systemperspektiv inom flera domäner, inklusive aut

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren