• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Avdelningen arbetar inom områdena säkerhet, brandskydd, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet och miljö och upprättar bland annat styr- och stöddokument inom dessa områden. Avdelningen är universitetets kontaktyta gentemot myndigheter, kommuner och andra intressenter. Målgrupper för avdelningens arbete är chefer, arbetsmiljö- och miljösamordnare, skydds- och brandskyddsombud.