Forskningsenheten: svårbehandlade psykiatriska tillstånd

Enhetsprofil

Forskning

I ett samarbetsnätverk av svenska och internationella forskare är vår målsättning att mäta, individualisera och förbättra behandlingsresultat och hälsa hos personer med psykiska störningar. Vi fokuserar på patienternas egenbedömningar, utveckling av självskattningsskalor & applikationer samt kliniskt relevanta biologiska markörer. Ett projekt syftar till att undersöka effekten av livsstilsintervention på metabola syndromet hos personer med allvarlig psykiatrisk sjukdom där vi kombinerar självrapportering med mätning av fysiologiska markörer. Ett annat projekt undersöker de medicinska konsekvenserna av olika subdiagnoser av bipolär sjukdom via analys av nationella registerdata. Vi studerar också sambanden mellan autism och schizofreni samt psykopatologiska skillnader mellan Aspergers syndrom och schizotypi hos vuxna. Dessutom har vi inlett beskrivande och kvalitativa studier av personer med allvarlig psykisk sjukdom, i syfte att bättre förstå och belysa centrala vardagliga problem.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nyckelord

  • Psykos
  • psykisk ohälsa
  • bipolär sjukdom
  • autism
  • schizofreni
  • Aspergers syndrom

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren