Enhetsprofil

Denna forskning siktar på analys och utveckling av s.k. array-formuleringar som kan hantera en mångfald av tillämpningar array-signalbehandling. Ett annat viktigt mål för forskningen är att leverera en transparent länk mellan array-teorier och den fysiska realtidsvärlden. Den mest lovande ansatsen har visat sig vara knuten till till informationsteoretiska modeller.