• BesöksadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 60 plan 12

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 60 plan 12

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ofta har medicinsk forskning ett ensidigt fokus på individuell eller molekylär nivå. Det är dock lika viktigt att studera samhällets roll som determinant för individens hälsa genom livet. För att identifiera faktorer som påverkar hälsa, sjukdomsrisk och vårdutnyttjande, tar socialepidemiologin hänsyn till interaktioner mellan individen och det samhälle denna lever i. I vårt team som samlar kompetens från medicin, biologi, epidemiologi, statistik, sociologi och antropologi, både använder vi oss av och utvecklar själva nya forskningsmetoder för att kunna undersöka dessa interaktioner mellan individ och samhälle. Mycket av vårt arbete strävar mot att förstå de mekanismer och bakomliggande faktorer som leder till geografisk och socioekonomisk orättvisa, såväl som könsskillnader, i hälsa och vårdutnyttjande. Vi utför forskning inom läkemedelsepidemiologi och sjukvårdsepidemiologi för att undersöka användningen och effekten av olika läkemedel, samt kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Forskning

Ofta har medicinsk forskning ett ensidigt fokus på individuell eller molekylär nivå. Det är dock lika viktigt att studera samhällets roll som determinant för individens hälsa genom livet. För att identifiera faktorer som påverkar hälsa, sjukdomsrisk och vårdutnyttjande, tar socialepidemiologin hänsyn till interaktioner mellan individen och det samhälle denna lever i. I vårt team som samlar kompetens från medicin, biologi, epidemiologi, statistik, sociologi och antropologi, både använder vi oss av och utvecklar själva nya forskningsmetoder för att kunna undersöka dessa interaktioner mellan individ och samhälle. Mycket av vårt arbete strävar mot att förstå de mekanismer och bakomliggande faktorer som leder till geografisk och socioekonomisk orättvisa, såväl som könsskillnader, i hälsa och vårdutnyttjande. Vi utför forskning inom läkemedelsepidemiologi och sjukvårdsepidemiologi för att undersöka användningen och effekten av olika läkemedel, samt kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fria nyckelord

 • Sociologi
 • antropologi
 • socioekonomisk

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren