• BesöksadressVisa på karta

  CRC, Hus 28 plan 12, Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fria nyckelord

 • Sexuella rättigheter
 • reproduktion
 • våld

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Mäster

  Ekman, Björn (Mottagare), 2013

  Pris: Annan utmärkelse