• BesöksadressVisa på karta

    Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Även om välfärdsstater och dess socialpolitik varit framgångsrika när det gäller att hantera sociala risker förknippade med ekonomisk tillväxt och medborgarnas ökade levnadsstandard, har de också bidragit till dagens klimat- och ekologiska kris. Vid Socialhögskolan bedrivs socialpolitisk forskning inom traditionella områden såsom arbetsmarknad, ojämlikhet och fattigdom, men också – och särskilt – i ljuset av klimatkrisen. Från lokal nivå till EU-nivå (sam)utvecklar vi relevanta teoretiska begrepp som "hållbar välfärd" och "degrowth/postgrowth". Vi utför motsvarande empirisk forskning och identifierar människors attityder i relation till hållbar välfärd, men även hur man mobiliserar och organiserar sig på nya sätt. Vi undersöker även "ekosociala" policyer som kan återskapa ekonomin och samhället utan att utarma jordens resurser.

Mer om oss

Kontakt: Max Koch

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren