• BesöksadressVisa på karta

  Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningsområdet berör forskning om social utsatthet, ojämlikhet och sociala problem i en bred bemärkelse. Inom området ryms teman om bland annat fattigdom och hemlöshet. Forskningsprojekt inom området tillämpar en rad olika metoder och teorier för att analysera ojämlikhetens konsekvenser på flera nivåer, från den lokala till jämförande studier i ett internationellt perspektiv. Teorier om makt och intersektionalitet är centrala.

Mer om oss

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren