Socioekonomiska teknikstudier (SoeTech)

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Den samlade ekonomiska forskningsbilden är att teknisk utveckling på lång sikt främjar välståndsskapande och tillväxt. På kort sikt uppstår dock ofta målkonflikter, avvägningar och friktioner när ny teknik förändrar förutsättningarna för sociala och ekonomiska aktiviteter i stor skala. Det är inte tekniken i sig utan hur människor, företag och samhällen använder den som till sist kommer att avgöra dess avtryck i samhälle och ekonomi. Vi befinner oss i en omfattande och pågående strukturomvandling som möjliggörs av digital teknik och digitalisering men vars utfall i allra grad också påverkas av beteenden, marknader, lagar och regelverk. Forskargruppen samlar olika perspektiv på hur ny teknik möjliggör nya sätt att arbeta, nya affärsmodeller, nya förutsättningar för politik och nya beteenden samt hur dessa integreras i eller hamnar i konflikt med rådande strukturer.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren