• Besöksadress

  Ole Römers Väg 3, 2:a vån

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

SERG vid Lunds universitet är en av de största forskargrupperna inom empirisk programvaruteknik i Sverige. Fokus ligger på storskalig utveckling av mjukvaruintensiva system. Forskningen syftar till att förstå och förbättra metoder och verktyg för kravhantering, testning och granskning, samt frågor kring kvalitetssäkring, systemsäkerhet och ledarskap. Vi studerar också aspekter av det digitala samhället i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningen bedrivs i nära samverkan med industri och offentlig verksamhet genom empiriska undersökningar, experiment och fallstudier.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren