Enhetsprofil

Beskrivning

SERG vid Lunds universitet är en av de största forskargrupperna inom empirisk programvaruteknik i Sverige. Fokus ligger på storskalig utveckling av mjukvaruintensiva system. Forskningen syftar till att förstå och förbättra metoder och verktyg för kravhantering, testning och granskning, samt frågor kring kvalitetssäkring, systemsäkerhet och ledarskap. Vi studerar också aspekter av det digitala samhället i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningen bedrivs i nära samverkan med industri och offentlig verksamhet genom empiriska undersökningar, experiment och fallstudier.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren