• Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningen i forskargruppen Markgruppen handlar om samspelet mellan olika marklevande organismer, hur dessa reagerar på omgivningen och hur miljön påverkar populationer. Vårt mål är att bättre förstå betydelsen av alla organismer som lever i och på marken.

Forskning

Vi är särskilt intresserade av hur olika aktiviteter som vi människor sysslar med påverkar organismer i marken. Vi undersöker vilka effekter som markskötsel leder till. Vi studerar också hur klimatförändringar påverkar markorganismer. Vi vill ta reda på hur markskötsel och förändringar i klimatet påverkar lagring av kol i marken, biologisk bekämpning och näringsämnenas kretslopp. I vår forskning använder vi fältförsök, växthusexperiment och så kallad metagenomik, där vi analyserar arvsmassan hos mikroorganismer i marken. I två separata projekt tar vi vår utgångspunkt i naturen för att hitta lösningar på problem som beror på urbanisering och klimatförändringar. Målet med dessa så kallade naturbaserade lösningar är att kunna möta utmaningar i klimatförändringens spår, men även tillgodose människors välbefinnande och ekonomisk utveckling.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren