Enhetsprofil

Forskning

Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i en fast kropp. Forskningen på avdelningen är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren