• Besöksadress

  Helgonavägen 3

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 192

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades i mars 2005. Centret är det första i sitt slag, såväl nationellt som internationellt. Dess uppgift är att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Det är ett gemensamt organ för hela Lunds universitet, för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer. Ljudmiljöcentrum är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö och hur människan och samhället påverkas av dessa.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Making Sound in Silent Scandinavia

  Sanne Krogh Groth (Inbjuden talare)

  2021 maj 20

  Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

 • Sound studies lecture series

  Sanne Krogh Groth (organisatör), Emilie Stroh (organisatör), Marcel Cobussen (inbjuden talare), Marie Koldkjær Højlund (inbjuden talare), Christine Guillebaud (inbjuden talare) & Cathy Lane (inbjuden talare)

  2021 sep 222021 nov 3

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

 • The Sound Bench

  Sanne Krogh Groth (curator), Emilie Stroh (organisatör), Jonna Hägg (konstnär), Sandra Kopljar (konstnär), Marie Koldkjær Højlund (konstnär) & Jacob Kirkegaard (Roll ej angiven)

  2021 maj 32022 mar 1

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat festival/utställning/konsert/föreställning