Enhetsprofil

Beskrivning

SPI – Sustainable Production Initiative – är ett samarbete mellan Industriell produktion vid Lunds tekniska högskola och Chalmers med en inriktning mot system och teknik för tillverkning.

Målet med verksamheten i stort är att skapa nödvändig kunskap och information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet.

Forskning

För mer information om detta strategiska forskningsområde, vänligen besök LTH.se/SPI.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren