• Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Vår forskning handlar om att förebygga och behandla skada eller sjukdom i muskler/leder/skelett i alla åldrar. Målgrupperna för vår forskning är idrottare eller icke-idrottsaktiva med ökad risk för skada eller med befintlig skada/sjukdom, till exempel i knä eller höft. Målet är att främja livslång fysisk aktivitet. Gruppen och våra närmsta samarbetspartners företräder olika discipliner som fysioterapi, motions- och idrottsmedicin, motions- och idrottspsykologi, ortopedi, biomekanik, epidemiologi och implementering. Forskningen sker i nära samarbete med de som använder förebyggande eller behandlande insatser.

Forskning

Utifrån ett livsperspektiv och genom interdisciplinära studier är syftet med vår forskning att undersöka hur skada påverkar personen utifrån ett biomekaniskt, fysiskt och/eller psykologiskt perspektiv; utveckla praktiskt användbara test för utvärdering och/eller diagnosticering; undersöka friskfaktorer och riskfaktorer för skada/sjukdom; utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder samt implementera evidensbaserad behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Sjukgymnastik
  • Idrottsvetenskap

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren