Enhetsprofil

Beskrivning

Mattias Magnusson är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Forskning

Vi vet idag att orsaken till cancer skiljer sig mycket mellan enskilda patienter. Trots detta behandlas majoriteten av cancerpatienterna på ett liknande sätt med cellgifter som generellt dödar alla delande celler i kroppen. Dessa cellgifter har låg specificitet, vilket leder till många allvarliga bieffekter. Cellgifterna är även ineffektiva mot de resistenta cancerstamcellerna som driver sjukdomen. Sammantaget leder detta till hög återfallsrisk och att många patienter avlider av sin sjukdom. Vårt mål är att karakterisera de s.k. cancerstamcellerna som driver cancern och är resistenta mot konventionell terapi. Vidare planerar vi att utveckla en plattform för läkemedelscreening för att skräddarsy vilken kombination av läkemedel som behövs för att slå ut alla cancerceller (inklusive cancerstamcellerna) i varje enskild patient. Vår förhoppning är att våra resultat kommer leda till färre återfall och högre överlevnad, vilket även kommer ha en positiv inverkan på socioekonomisk nivå.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren